Donateursbelang


Stichting SINT Hillegom is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart en belooft de Donateursbelofte na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.


Wij zullen donateurgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).


Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen


Omdat wij de Donateursbelofte onderschrijven en ondertekend hebben mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen.


Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.